logo

מידע שימושי: קורונה

צו התעבורה (הארכת תקופת רישיון רכב) בעקבות משבר הקורונה

קראו עוד

תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3 והתיקון), התש"ף-2020 רישום רכב חדש הארכת תוקף בעקבות משבר הקורונה

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות