logo

הודעות

מסמך COC אחד מייצג עבור כל דגם במשלוח החל מיום 1.10.2020

23-07-2020
בהתאם להנחיות מנהל המכס, לא יידרש לצרף COC לכל רכב ביבוא, אלא יידרש לצרף מסמך COC אחד מייצג עבור כל דגם במשלוח, החל מיום חמישי ה-1.10.2020.

משרד התחבורה אישר לאחרונה, שעל פי הניסוח הקיים היום בחקיקה, ניתן לספק עותק מקוון של ספר הרכב ותמצית הוראות שימוש

01-07-2020
משרד התחבורה אישר לאחרונה שעל פי הניסוח הקיים היום בחקיקה ניתן לספק עותק מקוון של ספר הרכב ותמצית הוראות שימוש. כלומר, אין חובה למסור ללקוחות עותק קשיח של המסמכים אלא ניתן למסור אותם באופן דיגיטלי. בתשובתה אף ציינה מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, כי מתקיים הליך לתיקון תקנה 10 לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות), תשע"ז-2016 המסדירה תמצית הוראות שימוש, כך שאחרי המילים "בשפות עברית וערבית" יירשם "בעותק מודפס או באמצעי מקוון שיובא לידיעת רוכש הרכב ובלבד שיהיה נגיש לצפיה בכל עת".

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

05-05-2020
להלן חדשות ועדכונים ליום 5 במאי, 2020
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

30-04-2020
רגע לפני הסופ"ש, גם היום ידיעות ועדכונים בצל משבר הקורונה
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

27-04-2020
ראו להלן ריכוז מאמרים וידיעות מהארץ ומהעולם מהיום בנושא משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

01-04-2020
כמדי יום בעת האחרונה, להלן חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה שריכזנו עבורכם.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

31-03-2020
כמדי יום, להלן ידיעות וחדשות שאספנו בהקשר למשבר הנוכחי.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

30-03-2020
ראו להלן עדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

29-03-2020
כבכל יום, להלן חדשות ועדכונים בנושא משבר הקורונה שאספנו עבורכם.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

25-03-2020
כמדי יום, מצ"ב עדכונים מהארץ ומהעולם בצל המשבר.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

23-03-2020
כבכל יום בתקופה האחרונה, להלן עדכונים בצל משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

22-03-2020
במסגרת החדשות והעדכונים שאנו אוספים ומעבירים לכם מדי יום:
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

18-03-2020
האירועים האחרונים יוצרים מצבים חדשים ומשתנים ולא מעט אי ודאות. האיגוד עובד במתכונת מלאה ומזמין את החברים לפנות בכל שאלה/הבהרה שנדרשת בצוק העיתים.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

17-03-2020
למגיפת הקורונה השפעה על הכלכלה הגלובאלית ועל שוק הרכב העולמי. לאור המצב, נרכז על בסיס יומי, חדשות ועדכונים שוטפים הקשורים לנושא וננגיש אותם עבורכם, בתקווה שמידע זה יעזור לכם בקבלת החלטות בפעילותכם השוטפת.
קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות