logo

מידע שימושי: בעלות רכב

ביטול הגבלות על רישיון רכב

קראו עוד

ביצוע העברת בעלות באמצעות חב' "דואר ישראל" ללא תעודות זהות מקוריות

קראו עוד

הוראת נוהל 3/2020 ביטול העברת בעלות באמצעות דואר ישראל/"אזור אישי", מחיקת בעלים, ביטול בעלות בני זוג, ומחיקת רישום לראשונה של רכב חדש

קראו עוד

הוראת נוהל 8/2016 העברת בעלות במקוון של בעלות ציי הרכב

קראו עוד

הוראת נוהל מס' 2/2014 רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה

קראו עוד

החזר אגרת רישוי בגין הפקדת רישיון רכב

קראו עוד

רישום רכב/שינוי רישום בעלות קניה או מכירה על ידי קטין

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות