לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
תעבורה אחזקות בע"מ-חטיבת תשתית
רחוב החזון 2 רמלה 7252901
1-800-717-111
08-9785120

לרשימת מרכזי השירות של תשתית

 

לאתר האינטרנט של תשתית

חזרה לרשימת היבואנים